Естественото роене е начин за размножаване на медоносната пчела. Чрез него се увеличава броя на пчелните семейства. Самото роене се състои в отделянето на част от пчелите с майката на основното семейство и образуване и заселване в ново жилище на ново пчелно семейство. В живота на пчелите роенето е ценен начин за запазване на вида, за подмладяване и повишаване жизнеността на пчелното семейство. Роенето на пчелите е инстинкт и сложно явление. Протича в няколко фази , като последната е отделянето на роя. Свързано е със сезонното развитие на семейството. Роенето се наблюдава, когато семейството е достигнало максимума на своето развитие (зрялост), най-често през май и юни, рядко по-късно и зависи от много фактори, като : наследствено предразположение, пашата, състоянието на времето, силата на семейството, обемът на кошера и др. За да рои едно семейство в него трябва да се отгледат търтеи и нови (роеви) майки.

Роевото състояние преди главната паша е истинска беда за пчеларя. Затова той е длъжен да взема бързи и ефикасни мерки за прекратяването му, с оглед оползотворяване на наличната паша. При ускореното пролетно развитие, семейството се нуждае от все повече място. Необходими са нови килийки и пити за отглеждане на пилото и складиране на хранителните запаси от мед и прашец. Излюпват се много млади пчели, които от своя страна отглеждат ново пило.

В ограниченото пространство на жилището настъпва момент, когато вече не е възможно разширяването на питите с пило. Недостига на място в кошера е една от причините за роенето. Друга причина е когато броя на кърмачките се увеличи, а няма достатъчно пило за отглеждане и те бездействат. Като друга причина може да се посочи – когато майката е стара и отслабва излъчването на феромони, които да обединяват семейството. Пчелите престават да чувстват майката и залагат маточници. Така че съществува връзка между ройливостта и наличието на маточно вещество. Това се случва при стари, над 3 годишни майки. Роевото състояние е свързано с нарастването на деня, развитието на пашата и други. След края на юни с намаляването на деня ройливостта намалява.

0 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *